DOBRODRUŽSTVO TVORBY

 

    

     Časozberne sledujeme medzinárodnú spoluprácu zlievača a sochára Laca Saba s maďarskými koreňmi a avantgardného sochára Krištofa Kinteru z Českej republiky pri zrode monumentálnej - 8 metrov vysokej sochy z hliníka „Modliaci sa strom".

 

     Laco Sabo založil v roku 1991 v Galante zlievarenskú dielňu, ktorá sa špecializuje na bronz. Dielňa nadväzuje na tradíciu zlievarenských dielní v Maďarsku, kam dlhé roky chodili odlievať svoje diela sochári z celej Európy. Laco sa v Maďarsku naučil modernú technológiu „strateného vosku". Z hliníka však ešte neodlieval. Musí zohnať elektrickú pec na hliník, zohnať odborníkov, osvojiť si novú technológiu. Podarí sa mu to?

 

     Keď sa divák pozerá na sochu netuší, aké obrovské úsilie tímu ľudí je za tým, aby sa dielo z modelu transponovalo  do sochy. Lacova práca na „Modliacom sa strome" je unikátna, je to vrchol profesionality, výraz bravúrne zvládnutého umeleckého remesla.

 

     Sledujeme zrod sochy, priblížime príbeh Laca Saba, ktorý na slovensko-maďarskom pomedzí je „veľvyslancom" slušnosti, odbornosti a umeleckej pokory.

 

     Film prebúdza kreativitu ľudí od najútlejšieho veku. Emotívne približuje spoluprácu ľudí rôznych národností. Slušnosť, odbornosť a profesionalita sú atribúty, ktoré spájajú tvorivých ľudí na celom svete, bez ohľadu na to, kde sa narodili...


Projekt finančne podporil Fond pre podporu kultúry národnostných menšín

Producent MEDIA FILM

Réžia: Ladislav Kaboš